Savaş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Savaş – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Savaş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Barış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savaş kelimesinin anlamı:

1. isim, askerlik Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal:
      “Savaş yıllarıydı. Orta hâllilerin bile doğru dürüst yiyeceği yoktu.” – Ayla Kutlu

2. isim Uğraşma, kavga, mücadele.

3. isim Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele:
      Veremle savaş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barış kelimesinin anlamı:

1. isim Barışma işi:
      “Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter.” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar:
      “Atatürk’ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti.” – Haldun Taner

4. isim Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.