Savaşçı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Savaşçı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Savaşçı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Barışçı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savaşçı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, askerlik Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip.

2. sıfat İyi veya çok savaşan, savaşkan, cengâver.

3. isim Savaşa katılan kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barışçı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Barışsever.

2. sıfat Barışı amaçlayan, barışı öngören:
      Denenmesi gereken barışçı bir girişimdir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.