Savruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Savruk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Savruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tertipli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savruk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aklını işine vermeyen, dikkatsiz.

2. sıfat Yersiz para harcayan, tutumsuz.

3. sıfat Düzensiz, dağınık:
      “Tavırları şiir gibi ahenktar olan Leylâ, ev hayatında ne kadar savruk, güler yüzü ne kadar abustu.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tertipli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzenli, derli toplu, yerli yerinde:
      “Bereket ki burada her şey tertipli idi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Dağınıklıktan hoşlanmayan, düzenli (kimse).

4. sıfat, mecaz Önceden düzenlenmiş, hazırlanmış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.