Saygılı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Saygılı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Saygılı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Densiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saygılı kelimesinin anlamı:

sıfat Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli, hürmetkâr:

      “Annem sıcakkanlı ve saygılıydı.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Densiz kelimesinin anlamı:

sıfat Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse):

      “Babasız büyümüş, anasından yüz bulmuş, densiz, şımarık, münasebetsiz bir haşarı.” – Sermet Muhtar Alus

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.