Sayısal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sayısal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sayısal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sözel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sayısal kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital:
      Sayısal telefon.

2. sıfat Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sözel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sözle ilgili, söze dayanan.

2. sıfat Sosyal konuları kapsayan (sınav).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.