Sebat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sebat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sebat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kararsızlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sebat kelimesinin anlamı:

isim Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kararsızlık kelimesinin anlamı:

1. isim Kararsız olma durumu, tereddüt:
      “Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum.” – Refik Halit Karay

2. isim Düzensizlik, istikrarsızlık:
      “Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.