Sebep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sebep– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sebep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sonuç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sebep kelimesinin anlamı:

isim Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey:

      “Her medeniyet çöküş sebeplerini kendi içinde taşır.” – Cemil Meriç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonuç kelimesinin anlamı:

1. isim Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.

2. isim Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey:
      Sınav sonucu.

4. isim, spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor.

5. isim, edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.