Seçkinleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Seçkinleşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Seçkinleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bayağılaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seçkinleşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Seçkin duruma gelmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayağılaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Bayağı bir durum almak, bayağı bir duruma girmek, sıradanlaşmak:

      “Bayağılaşmış gibi kendimden iğreniyordum.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.