Sefa Sürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sefa Sürmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sefa Sürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cefakar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sefa Sürmek kelimesinin anlamı:

rahat, sakin ve eğlenceli yaşamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cefakar kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eziyet eden.

2. sıfat, halk ağzında Eziyet çeken, cefakeş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.