Şefkatli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şefkatli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şefkatli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Merhametsiz, Zalim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şefkatli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sevecen:
      “Fazla şefkatli bir ana baba elinde bin türlü nazla büyüdü.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. zarf Sevecen bir biçimde:
      “Kocasına bir şeyler demek, anlayışlı, şefkatli davranmak istiyor.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merhametsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Acıması olmayan, katı yürekli, katı kalpli, taş yürekli, taş kalpli, kalpsiz:
      “Babam kararını merhametsiz bir kalple icra etti.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zalim kelimesinin anlamı:

sıfat, Acımasız ve haksız davranan, zulmeden:
      “Malumatlı ve kuvvetli bir vükela heyeti zalim olamaz.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.