Şehirli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şehirli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şehirli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Köylü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şehirli kelimesinin anlamı:

sıfat Şehir halkından olan, kentli:
      “Şuraya buraya konmuş sıralara bilhassa yaşlı şehirliler oturur.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köylü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan.

2. isim Köydeş:
      Hasan benim köylümdür.

4. sıfat, mecaz Kaba, anlayışsız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.