Selef kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Selef– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Selef kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Halef

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Selef kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş, Bir görevde, meslekte kendinden önce bulunan ve yerine geçilen kimse, öncel, halef karşıtı:

      “Selefleri bu yolda bir sürü tedbir almışlar fakat tam muvaffak olamamışlardır.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Halef kelimesinin anlamı:

isim,  Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.