Sempati kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sempati– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sempati kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Antipati

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sempati kelimesinin anlamı:

isim Sıcakkanlılık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Antipati kelimesinin anlamı:

1. isim Sevimsizlik, soğukluk, iticilik.

2. isim, ruh bilimi Karşıt duygu:
      “Bunlar da çoğu insanda nedense aşağılık kompleksi ve antipati yaratır.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    sempati ne demek tdk