Şen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üzgün, Kederli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli:
      “Hayatta daima şen insanlarla beraber olun, gamlı insanların gamı size de bulaşır.” – Reşat Enis

2. sıfat Neşe veren, neşelendiren, eğlenceli.

3. sıfat Neşe belirtisi olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzgün kelimesinin anlamı:

sıfat Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun, melul, meyus, mükedder:
      “O zamana kadar üzgündü, sesi kısılmış gibiydi.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kederli kelimesinin anlamı:

sıfat Acılı, üzüntülü, mükedder:
      “Sarayın sükûnu bir kederli muammayı saklar gibi ağırdı.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.