Şenlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şenlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şenlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Matem, Yas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şenlik kelimesinin anlamı:

1. isim Şen olma durumu, şetaret:
      “Emine’nin yüzüne öyle bir şenlik, çakırımsı şehla gözlerine öyle bir civeleklik geldi ki…” – Osman Cemal Kaygılı

2. isim Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram:
      “Ne var ki bu şenlik gününde yüzüne bakan yok.” – Tarık Buğra

3. isim, sinema, tiyatro Festival.

4. isim, mecaz Sevinç, neşe.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Matem kelimesinin anlamı:

isim, Yas:
      “Caminin methali, minberi, kâmilen siyah matem bayraklarıyla kaplı.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yas kelimesinin anlamı:

isim Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem:
      “En büyük bahtiyarlık yasını dindiremez / Baba, benim kalbime sensiz kimse giremez” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.