Şer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şer– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hayır, İyilik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şer kelimesinin anlamı:

1. isim Kötülük, fenalık:
      “Abdülhak Hamit’in Kemal’e galebesi, şerrin hayra galebesi demekti.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat Kötü, fena.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayır, İyilik kelimesinin anlamı:

1. edat “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz:
      Para var mı? -Hayır. -Yorgun musunuz? -Hayır.

2. edat Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz:
      “Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayır, İyilik kelimesinin anlamı:

1. isim İyi olma durumu, salah.

3. isim Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik:
      İyilik haberlerinizi aldım.

4. isim Yarar veya elverişlilik, nimet:
      “Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum.” – Kemal Bilbaşar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.