Şerefli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şerefli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şerefli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Onursuz, Alçak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şerefli kelimesinin anlamı:

sıfat Onurlu:
      “Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz.” – Esat Mahmut Karakurt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onursuz kelimesinin anlamı:

sıfat Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı:
      “Kaşlarını çatarak bakakaldı dairenin alçak balkonuna.” – Elif Şafak

2. sıfat Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer).

4. sıfat, mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.