Serinkanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Serinkanlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Serinkanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Telaşlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Serinkanlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz Soğukkanlı:
      “Serinkanlı olanlar hırslı olamayacak kadar uyuşuk ve tembeldirler.” – Ahmet Ümit

2. zarf, mecaz Soğukkanlı bir biçimde:
      “Mesele biraz serinkanlı düşünülürse pek fazla büyütmeye de değmezdi.” – Kerim Korcan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Telaşlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Telaş eden, telaşa düşen, pürtelaş:
      “O akşam yine aynı telaşlı ses beni merdiven başında durdurdu.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Aceleci:
      “Onun telaşlı adımlarla binadan çıkıp karşıdaki adliyeye girdiğini gördüler.” – Reşat Enis

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.