Sermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sermek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Toplamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sermek kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Kurutmak için asmak:
      “Kar gibi çamaşırları serip eve döndü.” – Oktay Rifat

2. -e, -i Göstermek amacıyla asmak veya yaymak:
      Çeyiz sermek.

3. -e, -i Düz bir yere yaymak:
      Üzüm sermek. Bulgur sermek.

4. -e, -i Açarak yaymak veya döşemek:
      “Çerçeveli çerçevesiz bir sürü fotoğraf çıkarıp masanın üzerine serdi.” – Aka Gündüz

5. -e, -i Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek veya hırpalamak:
      “Onun için bir an önce leşlerini köpek leşi gibi İstanbul’un çamurlu kaldırımlarına sermek zamanı gelmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6. -e, -i, mecaz Boşlamak, savsaklamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toplamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir araya getirmek:
      “Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak.” – Orhan Seyfi Orhon

2. nesnesiz Devşirmek:
      Kırlardan çiçek topladık.

4. -i Dağınıklıktan kurtarmak:
      Bu odayı biraz toplamak gerek.

5. -i Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek:
      “Uzun yağlı saçlarını parmaklarıyla taradı, kalpağının altında topladı.” – Memduh Şevket Esendal

6. nesnesiz Artırıp biriktirmek:
      Epey servet toplamış.

7. nesnesiz Hizmete çağırmak:
      Asker toplamak.

8. -i Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.

9. nesnesiz Şişmanlamak, kilo almak.

10. nesnesiz Çıban, yara irinlenmek.

11. -i, matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.