Sertlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sertlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sertlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yumuşaklık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sertlik kelimesinin anlamı:

1. isim Sert, katı olma durumu:
      Derinin altında bir sertlik hissettim.

2. isim, mecaz Sert, kırıcı, katı davranış, şiddet, husumet:
      “Bir zamanlar, sertliğinden, karşında nefes alamazdık.” – Necip Fazıl Kısakürek

3. isim, jeoloji Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşaklık kelimesinin anlamı:

isim Yumuşak olma durumu, mülayemet:

      “Göğsünde ilk defa bir kadın vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını hissediyordu.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.