Servet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Servet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Servet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yoksulluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Servet kelimesinin anlamı:

isim Varlık, zenginlik, mal mülk:

      “Servet denen şey çok defa paradan ibarettir.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yoksulluk kelimesinin anlamı:

1. isim Yoksul olma durumu, yoksuzluk, variyetsizlik, sefillik, sefalet, fakirlik:
      “Yoksuldu biliyorum ama boyuna da yoksulluk sözü edilmez ya!” – Orhan Veli Kanık

2. isim, mecaz Verimsizlik, yetersizlik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.