Sessiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sessiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sessiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dilbaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sessiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sesi olmayan, ses çıkarmayan:
      “Işık bol, sofra açık, kadehler pırıl pırıl / Bak, sessiz adımlarla yaklaşıyor yeni yıl / Omzuma koy başını bir gül hafifliğiyle” – Halit Fahri Ozansoy

2. sıfat Ses, gürültü çıkarmadan yapılan:
      Sessiz çalışma.

3. sıfat Ses olmayan:
      “Gece başladığı vakit, ışıksız ve sessiz evler arasından geçmek icap ediyordu.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. sıfat Az konuşan, suskun.

5. sıfat Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse):
      “Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir.” – Memduh Şevket Esendal

6. zarf Ses ve gürültü çıkarmadan.

7. isim, dil bilgisi Ünsüz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dilbaz kelimesinin anlamı:

sıfat Güzel söz söyleyen, konuşmasıyla ikna eden:

      “Benli küheylan çok yaman, çok dilbaz, çok dessas bir karı.” – Osman Cemal Kaygılı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.