Sevap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sevap– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sevap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Günah

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevap kelimesinin anlamı:

1. isim Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül:
      “Bunun günahı değil, olsa olsa sevabı vardır.” – Haldun Taner

2. isim Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Günah kelimesinin anlamı:

1. isim Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış, vebal:
      “Bunu yapan günün birinde er geç bu günahın kefaretini ödeyecektir.” – Haldun Taner

2. isim Acımaya yol açacak kötü davranış, yazık:
      Bu adama bu kadar eziyet etmek günahtır.

4. isim Kabahat, hafif suç:
      “Bütün kusurları, günahları, kibar, asil bir güzellik şeklinde görülür.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.