Sevimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sevimli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sevimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıkıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevimli kelimesinin anlamı:

sıfat Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, cana yakın, şirin, sempatik:

      “O zaman hayat sevimli ve kolaydı.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıkıcı kelimesinin anlamı:

sıfat İç sıkan, can sıkan, tedirgin eden:

      “Etrafında her şey ona sıkıcı ve manasız geliyor.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.