Sevinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sevinmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sevinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üzülmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Sevinç duymak:
      “Babama, bana bir yazı makinesi aldığı için ne kadar sevindiğimi bile gösteremedim.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzülmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Üzme işine konu olmak:
      “Karısının düştüğü bu hâle üzülmek şöyle dursun ona çok defa dadı kalfa muamelesi etmekten çekinmezdi.” – Reşat Nuri Güntekin

2. nesnesiz Üzüntü duymak, kaygılanmak:
      “Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye üzülüyorum.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.