Sevme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sevme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sevme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vurma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevme kelimesinin anlamı:

isim Sevmek işi:

      “Seni delicesine sevmeye başladım. Sevgime cevap istiyorum.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vurma kelimesinin anlamı:

isim Vurmak işi:

      “O adi herife vurmana içerlemiş de değilim.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.