Seyrek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Seyrek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Seyrek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyrek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı:
      “Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı.” – Peyami Safa

2. sıfat Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.

3. zarf Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, arada sırada, binde bir, nadir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı:
      Ağaçları sık bir bahçe. Sık saç.

2. sıfat Çok bulunan, çok rastlanan.

4. zarf Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak:
      Çiçekleri çok sık diktik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.