Sıcak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sıcak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sıcak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soğuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıcak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı:
      “Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti.” – Orhan Kemal

2. sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış:
      “Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi.” – Aka Gündüz

3. isim Havadaki yüksek ısı:
      “Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor.” – Necati Cumalı

4. isim Sıcak yer:
      “Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. isim Hamam.

6. sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu:
      Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı:
      “Bu el soğuktu ve titriyordu.” – Peyami Safa

2. sıfat Üşütecek derecede ısısı olan:
      “Güneşli, soğuk bir gündü.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz:
      “Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar.” – Refik Halit Karay

5. sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik:
      “Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu.” – Hüseyin Cahit Yalçın

6. sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan:
      Soğuk bir kadın.

7. zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.