Şiddetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şiddetli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şiddetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yumuşak, Sakin, Mülayim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şiddetli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Etkisi çok olan, zorlu:
      “Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Hızlı:
      “Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu.” – Reşat Enis

3. sıfat Aşırı:
      Şiddetli geçimsizlik.

4. zarf Aşırı bir biçimde:
      “Lakin babam şiddetli ve anif hareket ediyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı:
      Pamuk yumuşaktır.

2. sıfat Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı:
      “Kadife gibi ince ve yumuşak olan bu arakiyeler de çok iyi saklanmıştır.” – Asaf Halet Çelebi

4. sıfat Kolaylıkla işlenebilen:
      “Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kolay çiğnenen, kolay kesilen:
      Yumuşak ekmek.

6. sıfat Ilıman (iklim), sert karşıtı:
      Yumuşak iklim. Yumuşak hava.

7. sıfat, mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.

8. sıfat, mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş:
      “Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

9. sıfat, mecaz Sessiz, hafif:
      “Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

10. sıfat, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sakin  kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hareket etmeyen, kımıldamayan.

3. sıfat Sessiz:
      “Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.

5. sıfat Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş:
      “Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6. sıfat Bir yerde oturan:
      “Öğle uykusuna dalmış yalı sakinleri. Rehavet çökmüş.” – Abidin Dino

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mülayim kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Uygun, hoş görülebilir.

2. sıfat, eskimiş Yumuşak huylu:
      Mülayim bir adam.

3. sıfat, eskimiş Ilıman (hava).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.