Şifahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şifahi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şifahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yazılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şifahi kelimesinin anlamı:

sıfat, Sözlü, tahrirî karşıtı:
      “Hilmi Bey’in bir âdeti de kira arabasına bindiği zaman arabacı ile şifahi bir mukavele akdetmesiydi.” – Samiha Ayverdi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yazılı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı:
      Yazılı bir kâğıt.

2. sıfat Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan:
      Yazılı taş.

4. sıfat, ekonomi Geçerli olan, nominal.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.