Sığ kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sığ– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sığ kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Derin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sığ kelimesinin anlamı:

1. sıfat Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.):
      “Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat, mecaz Ayrıntıya inemeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan:
      Sığ düşünce.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Derin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan:
      “Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Yüzeyden içeri inen.

4. sıfat Yoğun:
      “Henüz kapkaranlıktı dışarısı ve derin bir sessizlik içindeydi ev.” – Ayşe Kulin

5. sıfat Uzun süren:
      “Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi.” – Peyami Safa

6. sıfat, mecaz Ayrıntılı:
      “Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne?” – İsmet Özel

7. sıfat, mecaz İçten gelen:
      “Bir yandan da bundan derin bir utanç duyuyorum.” – Adalet Ağaoğlu

8. isim Dip:
      “Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.