Sıhhat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sıhhat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sıhhat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hastalık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıhhat kelimesinin anlamı:

1. isim Sağlık, esenlik:
      “Sıhhati yerinde imiş, bir çocuğu daha olmuş.” – Refik Halit Karay

2. isim Doğruluk.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hastalık kelimesinin anlamı:

1. isim Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

2. isim Ruh sağlığının bozulması durumu.

4. isim, mecaz Aşırı düşkünlük, tutku:
      Temizlik hastalığı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.