Şiir Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Şiir nasıl yazılır tdk, Şiir anlamı tdk, Şiir nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şiir – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Şiir mi?” yoksa “Şiyir mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Şiyir  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Şiir olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Şiyir (-Kelime için yanlış kullanım-)

Şiir ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şiir kelimesinin anlamı:

Arapça şiʿr

1. isim, edebiyat Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

2. isim, mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey:
Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler.” – Abdülhak Şinasi Hisar

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Şiir, konuşma ile susmayı bir araya getirmektedir. Thomas Cariyle