Şikayetçi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şikayetçi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şikayetçi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Memnun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şikayetçi kelimesinin anlamı:

sıfat Sızlanan, sızıltısı olan, yakınan, şikâyet eden, şekvacı:
      “Üzgündü hatta dertliydi ve buna sebep onlarmış gibi şikâyetçi bir edası vardı.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Memnun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu:
      “Ben yine memnunum senden evladım / Sana ben bu bapta kusur bulmadım” – Enis Behiç Koryürek

2. zarf Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyarak, kıvançlı, mutlu olarak:
      “Halk, oyunun bittiğini anlayarak memnun, sessizce tiyatroyu boşalttılar.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.