Sıklaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sıklaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sıklaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seyrelmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıklaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Sık duruma gelmek veya sıkça ortaya çıkmak, sık görülmek:

      “Krizleri öyle bir sıklaştı ki ne yapacağımızı şaşırıp kaldık.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyrelmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Seyrekleşmek:

      “Gelip gidişleri giderek seyreldi ve bir zaman sonra tümüyle yitti Ercan.” – Yusuf Atılgan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.