Sıla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sıla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sıla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gurbet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıla kelimesinin anlamı:

1. isim Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma.

2. isim Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer:
      “Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var” – Karacaoğlan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gurbet kelimesinin anlamı:

isim Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik:

      “Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde” – Kemalettin Kamu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.