Silik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Silik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Silik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şanlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Silik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan:
      Silik para. Silik yazı.

2. sıfat, mecaz Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan.

3. zarf Kendini gösteremeden:
      “İşte, bu şahsiyetin yanında ötekiler âdeta silik ve sinmiş kalıyordu.” – Ruşen Eşref Ünaydın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şanlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tanınmış, ünlü:
      “O gün bu şanlı fırka kumandanını görebilmek hepimiz için bir emeldi.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. sıfat Yüce, ulu, büyük:
      “Milletimin büyük ve şanlı mazisi hatıramda uyanıyordu.” – Hüseyin Cahit Yalçın

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.