Silme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Silme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Silme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çizme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Silme kelimesinin anlamı:

1. isim Silmek işi:
      “Taşlarımız öyle güzel parlardı ki o parlaklığı görme uğruna bütün gün sürekli silmeyi bile düşündüğüm olurdu.” – Ayla Kutlu

2. zarf Ağzına kadar, sıvama, lebalep.

3. zarf Baştan aşağı, tam olarak, tamamen:
      “O çağlarda saraylar, konaklar, yalılar silme cariyedir.” – Salâh Birsel

4. isim, mimarlık Duvar, tavan vb. yerlerde yapılan kabartma kenar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çizme kelimesinin anlamı:

isim Çizmek işi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.