Şimdi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şimdi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şimdi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sonra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şimdi kelimesinin anlamı:

1. zarf Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda:
      “Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. zarf Az sonra, yakında:
      “Ben arabayı garaja bırakıp şimdi döneceğim.” – Cahit Uçuk

3. zarf Az önce, biraz önce, demin:
      Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem.

4. zarf Artık, bundan böyle, bu duruma göre:
      “Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonra kelimesinin anlamı:

1. zarf Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı:
      “Önce parasız temsiller verilirken sonra paralı verilmeye başlandı.” – Metin And

2. zarf Daha uzak ve ileri bir yerde:
      “Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık.” – Reşat Nuri Güntekin

4. zarf Yoksa, aksi hâlde:
      Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır.

5. isim Arkadan gelen bölüm veya zaman:
      Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.