Simsiyah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Simsiyah– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Simsiyah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bembeyaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Simsiyah kelimesinin anlamı:

sıfat Kapkara:

      “İkili koltuğun kenarındaki ufacık, simsiyah delik, bebeği görmeye gelen bir akrabanın sigarasının külünden hatıraydı.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bembeyaz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok beyaz, apak:
      “Kendisini son kez gördüğümde babamın saçları nasıl beyazsa ilk kez gördüğümde de bembeyazdı.” – Adalet Ağaoğlu

2. zarf Pırıl pırıl, apaçık bir biçimde:
      “Bütün İzmit bir leylak demeti gibi bembeyaz, gözlerinin önüne açıldı.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.