Sınırlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sınırlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sınırlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hadsiz Hesapsız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sınırlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu.

2. sıfat Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet:
      “Bizim divan edebiyatımızın da halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır.” – Necati Cumalı

3. sıfat Az sayıda:
      “Bu, sınırlı bir topluluk önünde küçük bir rol oynamak da olsa bana ölüm gibi gelmişti.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hadsiz Hesapsız kelimesinin anlamı:

sıfat Sayılamayacak derecede çok:

      “Uykuda gözünün önüne hadsiz hesapsız münasebetsizlikler gelir.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.