Şırfıntı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şırfıntı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şırfıntı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağırbaşlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şırfıntı kelimesinin anlamı:

sıfat Seviyesi düşük, bayağı (kadın):

      “Raba şırfıntısını ballandıra ballandıra methetti.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağırbaşlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı:
      “Büyüdükçe sabırlı, ağırbaşlı bir insan oldu.” – Yusuf Atılgan

2. sıfat, mecaz Değeri çok olan, ağır:
      “Taşralarda ağırbaşlı kitaplar okumaya kalkışan öğrencileri, arkadaşları sarakaya alır.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.