Sırnaşık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sırnaşık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sırnaşık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şahsiyetli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sırnaşık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse).

2. sıfat Rahatsız eden, sıkıntı veren.

3. sıfat Yapmacık:
      “Beni görünce sırnaşık bir tebessüm yayıldı suratına.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şahsiyetli kelimesinin anlamı:

sıfat Kişilikli:

      “Şahsiyetli bir yüzü, zeki bakışları vardı.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.