Sırt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sırt– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sırt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Göğüs

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sırt kelimesinin anlamı:

1. isim, anatomi Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm:
      “Arabacı katırın sırtına binmiş.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim, anatomi İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı.

3. isim Kesici araçların kesmeyen kenarı:
      Bıçağın sırtı.

4. isim Dağların veya tepelerin üst bölümü:
      “Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi.” – Orhan Veli Kanık

5. isim İnsanın üstü:
      “Sırtında hep aynı kahverengi elbise bulunduğuna göre fazla bir kazanç da sağlamıyordu.” – Cahit Külebi

6. isim Bir şeyin üstü, üst bölümü.

7. isim Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Göğüs kelimesinin anlamı:

1. isim Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine.

2. isim Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı:
      “Genç ve meçhul kadın çocuğunu göğsüne basarak girdi.” – Aka Gündüz

4. isim, mecaz Meme:
      “Vücudumun etliliğinden, göğsümün dolgunluğundan, elbiselerim dar gelirdi.” – Sermet Muhtar Alus

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.