Şişirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şişirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şişirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Söndürmek, İndirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şişirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Şişkin bir duruma getirmek:
      “Nefesinin olanca gücü ve hızıyla şişirdiği tulumu dudaklarına yanaştırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

2. -i, mecaz Abartmak.

3. -i, mecaz Bir sözü veya yazıyı gereksiz yere uzatmak.

4. nesnesiz, mecaz Baştan savma iş görmek:
      “Şimdi çabuk tarafından bir senaryo şişirmeli.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Söndürmek kelimesinin anlamı:

1. -i Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek:
      “Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor.” – Peyami Safa

2. -i Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak:
      Çocuk balonu söndürdü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İndirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak:
      “Zeynep’i o sel yatağından, yağdan kıl çeker gibi indirdi.” – Yaşar Kemal

3. -i Fiyatını azaltmak, düşürmek.

4. -i Hızla vurmak:
      “Genç adamın başına son darbeyi indirdi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. -i Kapamak:
      Kepenkleri indirmek.

6. nesnesiz Yağmur, sis, birdenbire bastırmak:
      “Haberlerle birlikte hızlı bir yağmur indirdi.” – Necati Cumalı

7. -i Kırmak, tahrip etmek:
      Göstericiler binanın camlarını indirmişler.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.