Şişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şişmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sönmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şişmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek:
      Balon şişti.

2. nesnesiz Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek:
      Tahta, su emerek şişer.

3. nesnesiz Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya başka bir etkiyle gerilmek, kabarmak.

4. nesnesiz Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak.

5. nesnesiz, mecaz Gururlanmak, büyüklenmek.

6. nesnesiz, argo Utanmak, mahcup olmak:
      Ben demedim mi sana, bu herifin karşısında aşık atılmaz diye, şiştin mi şimdi?

7. nesnesiz, spor Yorularak koşuyu veya müsabakayı sürdüremez olmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sönmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yanmaz, aydınlatmaz, parlamaz olmak:
      “Son yıldız vadinin üstünde bir yanıp bir sönüyordu.” – Tarık Buğra

2. nesnesiz Parlaklığını, ışığını yitirmek.

4. nesnesiz, jeoloji Yanardağ etkinliğini yitirmek.

5. nesnesiz, mecaz Duygular dinmek, yatışmak, etkisini yitirmek:
      “Öfkeleri bir yaz fırtınası gibi birdenbire sönüverdi.” – Ömer Seyfettin

6. nesnesiz, mecaz Gerilemek, parlaklık ve önemini yitirmek:
      “Münakaşa tekrar eski hızını alamayarak biraz sonra söndü.” – Reşat Nuri Güntekin

7. nesnesiz, mecaz Ses duyulmaz olmak.

8. nesnesiz, mecaz Tükenmek, yok olmak, yitmek:
      “Esmer lekeler, sönmüş sivilcelerden artakalan çukurlar, kabarcıklar yüzünü yayık ayranına çevirmiş.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.