Siyah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Siyah– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Siyah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beyaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Siyah kelimesinin anlamı:

1. isim Kara (II), ak, beyaz karşıtı:
      “İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat, mecaz Bu renkte olan:
      Siyah ekmek.

3. isim Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beyaz kelimesinin anlamı:

1. isim Ak, kara, siyah karşıtı.

2. sıfat Bu renkte olan:
      “Ellerini, omuzlarını silkeledikten sonra cebinden çekip aldığı beyaz mendile sildi.” – Lâtife Tekin

4. isim Baskıda normal karalıkta görünen harf türü.

5. isim Beyaz zehir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.