Siyahımsı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Siyahımsı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Siyahımsı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beyazımsı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Siyahımsı kelimesinin anlamı:

sıfat Rengi siyahı andıran, siyaha benzeyen, siyahımtırak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beyazımsı kelimesinin anlamı:

sıfat Rengi beyazı andıran, beyaza benzeyen, beyaz gibi, beyazımtırak:

      “Kuzeydoğudan esen poyraz, ay ışığında beyazımsı görünen asfalttan geçerek vadiye indi.” – Nezihe Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.