Soğutucu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Soğutucu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Soğutucu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Isıtıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğutucu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Soğutma özelliği olan, frigorifik.

2. isim Buzdolabı.

3. isim Bir makine veya yapıda, aşırı ısınmayı önlemek için yer alan düzen, soğutmaç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Isıtıcı kelimesinin anlamı:

isim, teknik

Bir nesnenin, genellikle bir akışkanın sıcaklığını, kullanmadan önce arttırmaya yarayan alet.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.