Şöhretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şöhretli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şöhretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şansız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şöhretli kelimesinin anlamı:

sıfat Ünlü:
      “İstanbul’un en güzel, en şöhretli kadınlarından idi.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şansız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ünsüz.

2. sıfat Gösterişsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.